Garaże i piwnice podziemne to popularne rozwiązania stosowane w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym. Dzięki temu można zyskać cenną powierzchnię nadziemną. Niestety garaże podziemne narażone są na przeciekania spowodowane wodami gruntowymi i opadowymi.

Jak zacząć izolować?

Przed rozpoczęciem budowy garażu podziemnego powinny być przeprowadzone badania gruntowo-wodne, które pozwolą określić poziom wód gruntowych oraz stopień przepuszczania wody przez grunt. Dzięki temu izolacja garaży podziemnych będzie dobrze zaplanowana i zostaną dobrane odpowiednie materiały.

Najlepsze efekty przynosi wykonanie izolacji zewnętrznej, która – prawidłowo wykonana – skutecznie zabezpieczy garaż przed przeciekaniem wody. Należy wykonać hydroizolację:

  • poziomą,
  • pionową.

Izolacja pozioma wykonywana jest najpierw na ławach fundamentowych, a następnie bezpośrednio pod podłogą.

Izolacja pionowa wykonywana jest po zewnętrznej stronie garażu lub piwnicy. Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na ciągłość warstwy izolacyjnej, nawet najmniejsze przerwy będą skutkowały późniejszym przeciekaniem garażu.

Do hydroizolacji najczęściej używa się papy bitumicznej, do izolacji poziomej papy bitumicznej z osnową poliestrową. Papa ta jest przystosowana do bezpośredniego kontaktu z gruntem. Przed położeniem papy bitumicznej podłoże musi być dokładnie oczyszczone i pokryte bitumicznym środkiem impregnującym.

Hydroizolacja garażu przeciekającego

Czasami zdarza się, że po kilku latach użytkowania w garażu podziemnym pojawiają się na ścianach lub suficie przecieki. Najczęściej jest to wynikiem błędów popełnionych podczas wykonywania hydroizolacji zewnętrznej. Warstwa bitumiczna została przerwana, co umożliwia wodzie przenikanie przez ściany.

Przed przystąpieniem do prac naprawczych należy wykonać ekspertyzę budowlaną, która określi przyczyny i pozwoli dobrać najlepsze metody usunięcia usterek. Optymalnym rozwiązaniem jest możliwość ponownego odkrycia fundamentów i odtworzenia hydroizolacji zewnętrznej. Niestety ze względów technicznych rzadko można ten sposób wykorzystać. W takiej sytuacji pozostaje wykonanie hydroizolacji wewnętrznej. Jej wykonanie jest kosztowne, wymaga dużego doświadczenia oraz dokładności wykonania. Bitumiczna hydroizolacja wewnętrzna zabezpieczy garaż przed przenikaniem wody, ale nie zabezpieczy ścian zewnętrznych przed jej niszczącym działaniem. Sposobem na to jest przeprowadzenie iniekcji muru, które przerwie kapilarne przenikanie wody.

W przypadku zauważenia przecieków w garażu najważniejsze jest podjęcie szybkich działań, kiedy szkody są jeszcze stosunkowo niewielkie.