Każda inwestycja budowlana związana jest z koniecznością załatwienia dużej ilości formalności. Same pozwolenia na rozpoczęcie prac budowlanych to nie wszystko. Koniecznie należy zadbać o odpowiednie ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy przed wszelkiego rodzaju intruzami. Do tego celu doskonale nadadzą się ogrodzenia przenośne – https://wcserwis.pl/category/ogrodzenia/ – łatwe w montażu jak i późniejszym demontażu, tuż po zakończeniu wszelkich prac budowlanych.

Jakie parametry powinny posiadać ogrodzenia?

W Polsce obowiązują pewne przepisy prawne regulujące parametry techniczne, jakie powinny posiadać tymczasowe ogrodzenia, chroniące między innymi wspomniane już wcześniej place budowy. Przepisy odnoszą się także do obowiązku posiadania takiego ogrodzenia lub zwolnienia z niego. Dokumentem prawnym regulującym kwestie posiadania bądź tymczasowego ogrodzenia, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury obowiązujące oficjalnie od dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Oto tylko niektóre z postanowień, jakie zawarte zostały w rozporządzeniu.
1. Teren budowy należy ogrodzić w taki sposób, aby nie mogły się tam dostać osoby nie uprawnione do przebywania w takim miejscu.
2. Jeśli z różnych przyczyn nie możliwe jest tym,czasowe ogrodzenie placu budowy przy pomocy przenośnego ogrodzenia, należy teren, gdzie przeprowadzane są prace budowlane dokładnie oznakować przy pomocy widocznych znaków ostrzegawczych.
3. Wysokość ogrodzenia nie może być mniejsza niż 150 cm.
4. Ogrodzenia przenośne na placu budowy muszą być solidnie wykonane i zamontowane, aby nie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w jego pobliżu.
5. Jeśli na palcu jest strefa niebezpieczeństwa, w której istnieje ryzyko, że z wysokości spadnie jakiś przedmiot, taka strefa obowiązkowo musi zostać zabezpieczona przy pomocy balustrad.

Ogrodzenia przenośne na budowie

Zagłębiając się w zapisy ustawy można wywnioskować, że niemal każdy zobowiązany jest do tymczasowego ogrodzenia placu budowy. Przydadzą się zatem, przez rozpoczęciem prac budowlanych, przenośne ogrodzenia łatwe zarówno w montażu jak i demontażu, a przy tym bezpieczne i chroniące przed wtargnięciem na budowę osób niepożądanych.

Zawsze zagospodarowanie placu budowy, w tym jego ogrodzenie zależy od inwestora. To on decyduje o tym, czy bardziej opłacalne dla niego będą zakupione czy może wypożyczone ogrodzenia przenośne, zabezpieczające plac budowy. Dużo zależy od wielkości powierzchni która ma być ogrodzona, co pozwoli na oszacowanie ilości potrzebnych elementów ogrodzenia. To pozwoli przekalkulować, które rozwiązanie będzie bardziej opłacalne.

Dowiedz się więcej jak ocieplić budynek.