Obecnie na rynku funkcjonuje wiele firm, które zajmują się skupem złomu. W zależności od ich profilu skupują złom tylko jednego typu, bądź też kupują kilka rodzajów złomu. Ich działalność obejmuje często również dojazd i odebranie materiału od klienta.

Rodzaje złomu

Skup złomu to działalność bardzo szeroka. Istnieją różne jego kategorie. Szczególnym rodzajem złomu jest złom metali szlachetnych takich jak złoto, srebro czy platyna. Jego skupem zajmują się najczęściej firmy jubilerskie, jednak jest to jedynie niewielka część ich działalności. Firmy wyspecjalizowane jedynie w skupie złomu zajmują się najczęściej kupnem odpadów ze stali, żeliwa, miedzi, mosiądzu czy brązu.

Złom stalowy

Stal jest materiałem posiadającym wszechstronne zastosowanie. Używa się jej między innymi w przemyśle samochodowym, budowlanym czy spożywczym. Złom stalowy ze względu na jego skład chemiczny w momencie skupu rozróżnia się na złom wsadowy i złom niewsadowy. Złom stalowy wsadowy jest przygotowany do ponownego użycia go w procesie obróbki stali. Dzieli się na kilka klas w zależności od składu, stopnia zanieczyszczenia innymi metalami. Złom stalowy niewsadowy natomiast nie nadaje się do użycia w procesie stalowniczym. Zanim będzie spełniał normy umożliwiające jego przeróbkę zostanie poddany oczyszczeniu a także obróbce mechanicznej.

Złom mosiądzu

Firmy zajmujące się skupem złomu kupują także mosiądz, czyli stop miedzi i cynku, zawierający do czterdziestu procent cynku. Stosuje się go w przemyśle samochodowym, elektrotechnicznym, maszynowym, okrętowym, chemicznym. Jest to materiał bardzo plastyczny. Stosuje się go również w produkcji instrumentów muzycznych.

Złom miedziany

Miedź jest materiałem powszechnie stosowanym w przemyśle elektronicznym i budowlanym. Charakteryzuje się dobrym przewodnictwem cieplnym i elektrycznym. Jest wykorzystywana jako element przewodów elektrycznych.

Złom brązu

Brąz jest połączeniem miedzi z innymi metalami, gdzie zawartość miedzi wynosi od osiemdziesięciu do dziewięćdziesięciu procent. Jest to metal świetnie nadający się do obróbki plastycznej, jednak ze względu na wysokie ceny nie jest zbyt powszechnie używany.

Złom żeliwny

Żeliwo jest stopem żelaza i węgla. Jest materiałem bardzo uniwersalnym znajdującym zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Skup złomu obejmuje zarazem złom żeliwny wsadowy jak i niewsadowy. Złom wsadowy jest na tyle czysty, że możliwe jest jego użycie do odlewów, złom niewsadowy natomiast wymaga uprzedniego oczyszczenia i obróbki mechanicznej.

Recykling złomu

Ogólnie rzecz biorąc skup złomu jest praktykowany ze względu na możliwość jego recyklingu, a więc możliwość ponownego jego wykorzystania, co zapewnia oszczędność materiałów i energii. Firmy specjalizujące się w skupie złomu sprzedają go bądź same zajmują się jego oczyszczaniem. Do procesów ponownego wykorzystania nie nadają się jednak wszystkie odpady metalowe. Do recyklingu nie wykorzystuje się puszek, które posiadają resztki jedzenia w środku, odpadają również opakowania po farbach i substancjach toksycznych i niebezpiecznych. W ostatnich latach zaczyna się doceniać recykling – nawet zmieniło się podejście do segregacji śmieci jak i przetwarania. Teraz to nazywa się twórczy recykling.

Firmy specjalizujące się w skupie złomu odbierają go od klienta, następnie przywożą do swojej siedziby i zajmują się dokładnym jego oczyszczaniem. Następnie złom zostaje poddany obróbce mechanicznej i zostaje złożony w specjalnych kontenerach lub pomieszczeniach.