Dzięki ciągłemu sprowadzaniu i magazynowaniu towarów przez działalności przemysłowo-gospodarcze na całym świecie, praca jako operator wózka widłowego staje się jednym z najczęściej zajmowanych stanowisk. Mimo to, zdobycie pozwolenia na prowadzenie widłaków jest na tyle proste, że praktycznie każdy może je otrzymać przy odrobinie motywacji i wysiłku.

Co zrobić, aby otrzymać uprawnienia na wózek widłowy?

Jedynym sposobem na zdobycie takich uprawnień jest zdanie egzaminu UDT. Tak jak w przypadku egzaminu na prawo jazdy, składa się on z części teoretycznej i praktycznej. Jednak są one o wiele łatwiejsze niż w przypadku egzaminu na prawo jazdy. W części teoretycznej zdający musi odpowiedzieć na co najmniej 11 z 15 pytań, wylosowanych ze zbioru udostępnionego przez Urząd Dozoru Technicznego. Z kolei egzamin praktyczny sprawdza umiejętności podstawowej obsługi wózka widłowego. Egzaminator przez godzinę każe zdającemu robić takie zadania jak przenoszenie towarów i palet, a także skręty i cofanie. Zdany egzamin na wózki widłowe pozwala prowadzić na terenie zakładu pracy, natomiast jeśli chcemy poruszać się nimi w ruchu drogowym, potrzebujemy prawa jazdy kategorii B lub T.

Warto wiedzieć o tym, że do egzaminu nie może przystąpić osoba, która:

  • nie posiada wykształcenia minimum podstawowego,
  • ma mniej niż 18 lat,
  • nie otrzymała zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych, utrudniających pracę jako operator wózka widłowego.

Kurs wózki widłowe – przygotowanie do egzaminu

Choć jego ukończenie nie jest wymagane do zdania egzaminu UTD, zdecydowanie warto zapisać się na kurs na wózki widłowe. Szkolenie pozwala poznać zagadnienie zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, a kursanci przygotowywani są nie tylko do zdania egzaminu, ale też do przyszłej pracy na stanowisku operatora wózka widłowego. Kurs obejmuje 25 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych i 10 godzin lekcyjnych praktyki jazdy. Godziny lekcyjne, tak jak w szkołach, trwają po 45 minut. Na początku szkolenia na wózek widłowy przeprowadzany jest test wiedzy na temat widłaków, jednak jego niezaliczenie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji. Jest to jedynie sposób instruktorów na oddzielenie bardziej doświadczonych kursantów od nowicjuszy, którzy będą potrzebowali dodatkowych 4 godzin uzupełniających na zdobycie wymaganej wiedzy. Po ukończeniu kursu na wózki widłowe, każdy powinien zdobyć wiedzę potrzebną do zdania egzaminu UDT i pracy z użyciem wózka widłowego, dlatego choć nie jest on obowiązkowy, zaleca się uczestnictwo w nim przed podejściem do egzaminu.

Dowiedz się więcej jak wyglądają kursy SEP online oraz jakie jakie są ceny na kurs elektryka.