Rozpoczynając budowę wymarzonego budynku inwestor zobowiązany jest poprzez odpowiednie regulacje prawne zadbać o kilka istotnych kwestii tak, aby pracownicy pracujący na budowie mogli wykonywać swoje prace zgodnie z przepisami BHP, a osoby postronne, które nie powinny znaleźć się na placu budowy nie miały do niego dostępu. Konieczne jest zatem ogrodzenie obszaru budowy, jak i zamontowanie na nim tabliczek ostrzegawczych. Istotne jest również odpowiednie oświetlenie placów budowyhttps://renovis.pl/oferta/oswietlenie-zewnetrzne/place-budowy/ – i to właśnie tej kwestii poświęcimy dzisiejszy artykuł.

Oświetlenie placów budowy

Bardzo często ze względu na krótkie terminy realizacji danych obiektów przez ekipy budowlane pracownicy muszą mieć stworzone warunki do pracy również w porze nocnej. Oznacza to stworzenie takich warunków, w których będą mogli oni w sposób bezpieczny wykonywać swoje czynności. Kluczowym warunkiem jest tutaj oświetlenie placów budowy. W praktyce oświetlenie placów budowy realizowane jest przez zastosowanie odpowiedniej ilości lamp oświetleniowych.

Coraz częściej stosowane są źródła światła wykorzystujące technologię diod elektroluminescencyjnych – LED wypierając tym samym konwencjonalne oprawy oświetleniowe oparte o tradycyjne żarówki z włóknem wolframowym. Pomimo upływu czasu popularnością cieszą się również oprawy wykorzystujące źródła światła metalohalogenkowe. Światło emitowane przez oprawy powinno mieć barwę jak najbardziej zbliżoną do światła słonecznego zapewniając tym samym naturalne postrzeganie kolorów. Oprawy powinny cechować się również odpowiednią klasą izolacji IP. Wynika to z faktu, że na placu budowy bardzo często panuje silne zapylenie, kurz oraz wilgoć. A w przypadku opraw stosowanych wyłącznie na zewnątrz budynków narażone są one na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych. Stosowanie oświetlenia podnosi koszty prowadzonych prac budowlanych rekompensując je jednak możliwością wykonywania pracy w porze nocnej. W praktycznych aplikacjach zaleca się stosowanie dwóch linii zasilających oświetlenie ze względu na okoliczności bezpieczeństwa. W przypadku awarii głównej linii zasilającej bez zwłoki czasowej i przerwy oświetlenia zauważalnej dla pracowników, oświetlenie zasilane jest z drugiej linii – awaryjnej zmniejszając tym samym ryzyko wypadku, gdy na przykład pracownik wykonując pracę na wysokości byłby narażony na brak oświetlenia.

Projekty oświetlenia

Ze względu na aspekty bezpieczeństwa oświetlenie placów budowy musi zostać przygotowane i wykonane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Często wymagane jest wstępne przygotowanie projektu mającego na celu określenie wystarczalnej ilości opraw oświetleniowych koniecznych do zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia w danym miejscu pracy. Projekty takie mogą być przygotowywane przez pracownie architektoniczne przygotowujące projekty budynków. W przypadku kiedy inwestor nie decyduje się na wykonywanie prac budowlanych o zmierzchu oświetlenie placów budowy jest bardzo ważnym elementem poprawiającym bezpieczeństwo i widoczność dla pracowników ochrony odpowiedzialnych za ochronę placu budowy przed potencjalnymi intruzami i osobami postronnymi. Niejednokrotnie zdarzało się, że z placów budowy dokonywano kradzieży wartościowych materiałów, na przykład przewodów energetycznych, sprzętu budowlanego, na przykład koparki, ładowarki, konstrukcji stali budowlanej i tym podobnych.

Wzrost wartości inwestycji

Deweloperzy, chcąc zachęcić potencjalnych klientów nieruchomości, stosują dekoracyjne oświetlenie placów budowy, pozwalają klientom na zaobserwowanie cennych walorów estetycznych danego miejsca.