Na budowie, podobnie jak i w innych miejscach pracy, bardzo ważne jest zapewnienie odpowiednich warunków i bezpieczeństwa. Należy to do obowiązków pracodawcy. Niespełnienie norm dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy kończy się zazwyczaj nałożeniem kary. Jednym z obowiązków pracodawcy jest zapewnienie budowlańcom warunków socjalnych, tj. miejsce do odpoczynku, czy WC na budowyhttps://wcserwis.pl/.

Budowa a warunki socjalne

Pracownik budowlany ma takie samo prawo do odpowiednich warunków socjalnych, jak każdy człowiek zatrudniony w innej branży. Oznacza to między innymi, że jeśli wykonuje on pracę na zewnątrz, to musi mieć zapewniony dostęp do toalet, szatnię, gdzie będzie mógł się przebierać czy łaźnię, w której się wykąpie. Każdemu pracownikowi na budowie przysługuje również krótka przerwa na śniadanie i dłuższa na obiad. Musi mieć też zapewnione miejsce, w którym spożyje posiłek.
Dlatego też przy każdym placu budowy stoją blaszane baraki odpowiednio wyposażone, między innymi w WC na budowy.

Umywalnie, prysznice, WC na budowy

Każdy pracownik musi mieć dostęp do umywalek z ciepłą i zimną wodą, a pracodawca ma również obowiązek zapewnić prysznice, jeżeli na budowie wykonywane są prace mogące spowodować zabrudzenie ciała. W bezpośrednim sąsiedztwie prysznica powinna być dostępna toaleta. WC na budowy muszą spełniać wszystkie wymagania sanitarne, takie jak na przykład dostępność bieżącej wody do spłukiwania muszli i odprowadzanie ścieków do kanalizacji (w przypadku toalet umieszczonych w budynkach). Pomieszczenia toalet powinny być wyposażone w umywalki i umieszczone na każdym piętrze budynku, w którym pracują ludzie. Prawo reguluje również ilość toalet w zależności od liczby zatrudnionych pracowników.

W przypadku, gdy prace budowlane wykonywane są na otwartym terenie, nie wszystkie wymienione wcześniej wymogi będą spełniane. W takiej sytuacji bardzo dobrym rozwiązaniem są popularne Toy-toie.

Na rynku działają firmy, które zajmują się wypożyczaniem tych przenośnych toalet. Usługa obejmuje nie tylko dostawę i przygotowanie sanitariatu do eksploatacji, ale także serwisowanie i okresową konserwację, a co najważniejsze również jego czyszczenie. W tego typu toaletach obok prostych i uniwersalnych rozwiązań, pojawiają się dodatkowe, np. mające na celu niwelowanie przykrych zapachów.

Jak widać, zalet takiego WC jest mnóstwo, a koncepcja idealna na teren budowy.