Każdy budynek powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby istniał w nim podział przestrzeni na strefy pożarowe. Poszczególne ścianki budynku powinny być wydzielone tak, aby uniemożliwić rozprzestrzenianie się pożaru. Takie rozwiązanie skutecznie chroni przed rozpowszechnianiem się pożaru. Ważnymi elementami tworzącymi tego typu przedzielenia są „szklane ścianki przeciwpożarowe”http://esglas.pl/oferta/przegrody-ogniowe/ – posiadające odpowiednią odporność na wysoką temperaturę.

Ścianki ogniowe – ich wpływ na odporność ogniową

Szklane ścianki przeciwpożarowe powinny spełniać szereg istotnych funkcji, stąd też według nich przyznawana jest odpowiednia klasa ognioodporna.
Niezwykle ważne jest natężenie promieniowania cieplnego, które to jest oznaczane jako W, które to odnosi się do strumienia cieplnego, który to przechodzi przez te szklane ścianki.
Kolejnym wyznacznikiem jest parametr izolacyjności ogniowej – oznaczany jako I. Niezwykle istotna jest również szczelność ogniowa, którą to opisywana jest znakiem – E. Wskaźnik ten odnosi się do ograniczenia możliwości powstania szczelin w przegrodzie, które to mogłyby przyczynić się do przedostawania się gorących gazów czy płomienia po nienagrzanej stronie ścianki.

Jakie są klasy odporności ogniowej?

Na podstawie powyższych parametrów przyznawane są poszczególne klasy odporności ogniowej. Wyróżnia się:

– szczelność ogniową E – jest to zdolność przegrody do zapobiegania przenikania płomieni na stronę niezajętą jeszcze pożarem.

– szczelność ogniowa oraz niska przepuszczalność promieniowania cieplnego EW – to zdolność szklanej przegrody do skutecznego zapobiegania przenikania płomieni i do ograniczenia ilości przenikającego promieniowania cieplnego.

– szczelność oraz izolacyjność ogniowa El – jest to zdolność szklanej przegrody do zapobiegania przenikania pożaru i blokowania przechodzenia promieniowania cieplnego na stronę niezajętą pożarem. Liczba ta określa minimalny czas w minutach, który powinna wytrzymać szyba, spełniając obydwa kryteria.

Ścianki ogniowe – w jaki sposób działają?

Dzięki ściankom ognioodpornym można w skuteczny sposób
zatrzymać rozprzestrzenianie się ognia poza strefę zajętą przez pożar. Odpowiednio wykonana ścianka dobrej jakości nigdy nie powinna ulec zupełnemu zniszczeniu w czasie trwania pożaru. Ponadto w ścianie tej nie powinny pod wpływem wysokiej temperatury powstawać pęknięcia, przez które to mógłby rozpowszechniać się gorący ogień.
Co więcej, ścianki ognioodporne skutecznie przeciwdziałają przedostawaniu się znacznej ilości ciepła na jej nieogrzewaną powierzchnię. Ta czynność skutecznie zapobieganiu nadmiernemu wzrostowi temperatury w sąsiednim mieszkaniu, co chroni przed poparzeniami oraz ewentualnym podpaleniem się materiałów łatwopalnych.
Bogata oferta ścianek ogniowych

Na rynku nie brakuje profesjonalnych firm oferujących dobrej jakości „szklane ścianki przeciwpożarowe”, które to łączą w sobie nie tylko bezpieczeństwo, ale też niezwykle elegancki styl. Ścianki te idealnie sprawdzają się w wielu:

– budynkach użyteczności publicznej,
– siedzibach prywatnych firm,
– prywatnych domach jednorodzinnych.

Konstrukcja tych produktów jest wykonana z niezwykle wytrzymałych profili aluminiowo-stalowych, które pozwalają na wprowadzenie maksymalnych przeszkleń. Ponadto dzięki tym ściankom istnieje możliwość uzyskania bardzo wysokiej izolacyjności akustycznej.

Dobrej jakości szklane ścianki ogniowe pozwalają nie tylko na wydzielenie odpowiednich stref, lecz także optycznie powiększają każde pomieszczenie oraz dodają niesamowitego blasku i elegancji.