Nie ma wątpliwości, że obywatele powinni mieć decydujący głos, jeśli chodzi o inwestycje społeczne i zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Dlatego właśnie, dobrym rozwiązaniem jest budżet obywatelski plac zabaw – http://budzet-obywatelski.pl/ – nowe drogi czy chodniki, to tylko niektóre inwestycje, o których dzięki niemu decydować mogą obywatele.

Czym jest budżet obywatelski?

Warto wyjaśnić, czym właściwie jest budżet obywatelski. Jest to projekt, dzięki któremu fundusze gminy czy miasta zostają przekazane bezpośrednio w ręce obywateli. To właśnie obywatele, nieprzynależący do partii politycznych, ani żadnych konkretnych ugrupowań decydują, w co chcą te pieniądze zainwestować. Wydaje się, że to właśnie mieszkańcy danego osiedla czy miasta wiedzą, czego najbardziej im brakuje.

Warto wskazać na różnicę, jaka istnieje między konsultacjami społecznymi a budżetem obywatelskim. Jeśli bowiem chodzi o budżet obywatelski plac zabaw, czy inna wybrana inwestycja, musi powstać, jeśli tak zdecydują mieszkańcy. W przypadku konsultacji, nawet jeśli znaczna większość społeczności opowie się za danym rozwiązaniem, może ono zostać odrzucone.

Budżet obywatelski plac zabaw, parki i remonty

Niewątpliwie, budżet obywatelski daje możliwości wielu różnych inwestycji. Warto zauważyć, że wiele zależy od tego, ile pieniędzy jest w budżecie. Czasem bowiem dosyć niski jest budżet obywatelski plac zabaw może być wtedy jedynym, na co wystarczy pieniędzy. Jednakże, w przypadku większych i bogatszych społeczności, za pieniądze z budżetu można sfinansować o wiele większe inwestycje. jeśli wystarczająco wysoki jest budżet obywatelski, plac zabaw powstanie nie jeden, ale będzie ich kilka, jeśli zajdzie taka potrzeba. Możliwym rozwiązaniem jest również na przykład stworzenie parku, czy też odnowienie już istniejącego. Poza tym, jeśli obywatele stwierdzą, że w okolicy potrzebne są remonty, pieniądze z budżetu można przeznaczyć na naprawę chodników czy też ulic. W wielu miastach konieczne jest również stałe zwiększanie liczby miejsc parkingowych, co także może być opłacone z budżetu obywatelskiego.